• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

MISTER POLAND EUROPARTNER

mister.jpg

BEŁŻYCE - PROMOTOR POLSKI

Centrum Promocji Polski-Polska Akademia Jakości przyznała, w uznaniu dla podjętych i przeprowadzonych prac w bieżącej kadencji samorządu - w latach 2003 do 2006, Gminie Bełżyce i Urzędowi Miasta w Bełżycach prestiżowe tytuły MISTER POLAND - EUROPARTNER oraz PROMOTOR POLSKI. Burmistrz Bełżyc oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach otrzymali również osobiste tytuły wyróżniające.

Wyróżnienia zostały przyznane za aktywność promocyjną oraz porządkowanie i doskonalenie zarządzania w interesie turystów i społeczności lokalnej. Jednocześnie z przyznanymi nagrodami Gmina i Urząd Miejski uzyskały Zintegrowany Certyfikat Jakości Zarządzania MPE . Wszystkie tytuły, zgodnie z otrzymaną informacją od pana Andrzeja Cieślaka - Dyrektora Polskiej Akademii Jakości, można praktycznie wykorzystywać wobec gości, mieszkańców, partnerów i mediów jako potwierdzenie inspirującej i wiodącej roli Gminy w Regionie.


 
Free business joomla templates