• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Wybory Prezydenckie 2010

Zarządzenie Nr 29/2010 Burmistrza Bełżyc z dnia 02.06.2010 roku. W sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.( otwórz )

Załacznik do Zarządzenia nr 29/2010 Burmistrza Bełżyc z dnia 02.06.2010 roku. Skład Obwodowych Komisji Wyborczych ( otwórz )

W dniu 15 czerwca 2010 roku Komisje Obwodowe ukonstytuowały się w następujący sposób( otwórz )

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BEŁŻYC z dnia 4 maja 2010 roku - informacja o podziale na obwody głosowania, ich numery, siedziby oraz granice obwodów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. [ otwórz ]

Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 210 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( otwórz )

Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 roku ( otwórz )

 Upoważnienie do odebrania zaświadczenia ( otwórz )

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania ( otwórz )

Wniosek o sporządzenie aktu  pełnomocnictwa do głosowania ( otwórz )

 
Free business joomla templates