• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Zarządzenie Burmistrza Bełżyc

 

Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Bełżyc z dnia 15 lutego 2017 roku.

W sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w I otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bełżyce w 2017 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Treść zarządzenia Burmistrza ( otwórz>> )

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2017 Burmistrza Bełżyc z dnia 15 lutego 2017 roku (otwórz>>)

 
Free business joomla templates