• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Mapa procesów Urzędu Miejskiego w Bełżycach

MAPA PROCESÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO W BEŁŻYCACH

PROCESY ZARZĄDCZE


ZARZĄDZANIE
URZĘDEM
MIASTA
 
 
 


PROCESY PODSTAWOWE

K
L
I
E
N
T

U
R
Z
Ę
D
U

 

O
B
S
Ł
U
G
A

I
N
T
E
R
E
S
A
N
T
A

  OBSŁUGA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

K
L
I
E
N
T

U
R
Z
Ę
D
U

 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCI MIENIEM
 
OBSŁUGA PODATKOWA
 
ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI
 
OBSŁUGA SPRAW CYWILNYCH
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
 
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 

PROCESY WSPOMAGAJĄCE

  ZARZĄDZANIE
IT
  ARCHIWUM   ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA
 


 

600 lat miasta Bełżyce

Reklama

Rewitalizacja Bełżyc

Reklama

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach

Reklama
Free business joomla templates