• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Utrzymanie czystości i porządku w gminie Bełżyce

Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżyce przyjętego uchwałą Nr LI/404/2006 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 25 października 2006 roku z późn. zm.:

Pełna treść informacji (otwórz >>)

 
Free business joomla templates