• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Kontakt

Urząd Miejski w Bełżycach
ul. Lubelska 3
24-200 Bełżyce

tel.: 81 517 27 28

fax: 81 440 31 06

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W sprawie sporządzenia aktu zgonu dyżur telefoniczny Urzędu Stanu Cywilnego pełniony jest w sobotę w godzinach 8:00 - 9:00 pod numerem telefonu 609-950-027.

 

Biuro Obsługi Klienta w Bełżycach:
tel. 81 516-10-60
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres skrytki EPUAP: /622p5trthk/skrytka


Konto bankowe:

Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Bełżycach na który należy wpłacać należności z tytułu podatków i opłat:

47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce

Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportu dokonać można również bez prowizji w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie filia w Bełżycach (ul. Lubelska 64).

STANOWISKO

IMIĘ
I NAZWISKO

NUMER TELEFONU

NUMER POKOJU

Burmistrz

Ireneusz Paweł Łucka

517-27-28

22

Z-ca Burmistrza


22

Sekretarz Gminy

Marcin Olszak

517-23-32

24

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogumił Robert Siramowski

516-27-61

17

Skarbnik Gminy

Justyna Pasierkiewicz

516-27-65

15

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Naczelnik Wydziału

Jarosław Samorek

516-27-37

27

Biuro Obsługi Klienta

Wojciech Sarna

516-10-60

02

Obsługa Rady

Zofia Tracz

516-27-42

17

Oświata, sport, zdrowie

Iwona Chmielewska

517-25-79

26

Sekretariat

Patrycja Mirosław

517-27-28

22

Informatyk

Konrad Gumiński

517-24-60

23

Sprawy Administracyjno-gospodarcze

Agnieszka
Bednarczyk - Kołtun

517-23-73

06

Kadry

Sylwia Kamola

516-27-36

24

Kadry i płace Jadwiga Król 516-27-36 24

Kontrola

Ewelina Budzyńska

Osoba zastępująca:

Iwona Chmielewska

517-25-79

26

Promocja

Marzena Wojtachnio

517-25-79

26

Zamówienia publiczne

Joanna Wójtowicz

516-27-37

27

WYDZIAŁ INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału

Szymon Topyło

516-27-39

11a

Zastępca Naczelnika

Andrzej Sulenta

516-27-39

11a

Podziały i rozgraniczenia
nieruchomości,
sprzedaż lokali
stanowiących
własność gminy,
numeracja
porządkowa
nieruchomości

Krzysztof Chmielewski

517-28-91

11

Umowy na rezerwacje stanowisk handlowych, umowy na dzierżawę gruntów i najmu lokali stanowiących
własność gminy,
przekształcenia, opłaty
za użytkowanie
wieczyste

Agnieszka Złocka

Osoby zastępujące:

Patrycja Grzegorczyk

517-28-91

11

Prowadzenie
ewidencji mienia
gminnego,
cmentarnictwo,
grobownictwo, służebności gruntowe
i przesyłu

Małgorzata Czerniec

517-28-91

11

Utrzymywanie czystości i porządku w gminie, gospodarka odpadami komunalnymi, dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków i utylizacji azbestu, zezwolenia dla podmiotów w zakresie zbierania i usuwania odpadów komunalnych

Patrycja Grzegorczyk

517-28-91

11

Wydawanie decyzji
środowiskowych,
ochrona środowiska,
ochrona nad zwierzętami

Anna Madejczyk

516-27-41

21

Drogi i inwestycje

Piotr Brewczak

516-27-41

21

Opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego. Wypis i wyrys, zagospodarowanie przestrzenne

Joanna Rakuś

Osoba zastępująca:

Izabela Majewska

516-27-41 21

WYDZIAŁ FINANSOWY

Kasa

Małgorzata Wiślińska

517-25-83

02

Zwrot podatku
akcyzowego, opłaty
ryczałtowe
i licznikowe

Agnieszka Tarkowska

516-27-38

12

Fundusze unijne

Marlena Bielak

Osoba zastępująca:

Dorota Pietras

516-27-38

12

Podatek od środków transportu

Katarzyna Matyga

516-27-38

13

Księgowość jednostek Piotr Rakuś 516-27-63 13
Podatek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucja
Ewelina Zięba 516-27-66 14

Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny

Iwona Bednarczyk

Małgorzata Obel

Hanna Sulenta

516-27-64

16

URZĄD STANU CYWILNEGO, REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Z-ca Kierownika USC, Kierownik Referatu

Mariusz Dobrowolski

516-27-48

05

Z-ca Kierownika

Katarzyna Wojtowicz

516-27-48

05

Stanowisko ds. obronnych, działalność gospodarcza

Wojciech Baranowski

517-23-73

06


WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W BEŁŻYCACH

Godziny pracy w Urzędzie Miejskim:

  • od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30,
  • w soboty Urząd Miejski jest nieczynny.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Bełżyc i Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w każdy wtorek od  godziny 8.00 do 16.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 9.00 do 12.00.

 
Free business joomla templates