• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zadania realizowane z WFOŚ i GW

Gmina Bełżyce informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 58/2020/D/OZ z dnia 01.07.2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

 

Gmina Bełżyce informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 193/2019/D/OZ z dnia 12.11.2019 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

 

 

Zadanie pod nazwą:

„Zagospodarowanie terenów zieleni Gminy Bełżyce w 2019 roku”

wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

w ramach umowy dotacji Nr 183/2019/D/OP z dnia 18.10.2019 r.

 

Zadanie pod nazwą:

„Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Bełżyce w 2019 r.”

wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

w ramach umowy dotacji Nr 93/2019/D/OZ z dnia 04.09.2019 r.

 

Zadanie pod nazwą:

„Zagospodarowanie terenów zieleni Gminy Bełżyce w 2018 roku”

wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

w ramach umowy dotacji Nr 334/2018/D/OP z dnia 12.10.2018 r.

 

Zadanie pod nazwą:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bełżyce w 2018 roku”

wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

w ramach umowy dotacji Nr 172/2018/D/OZ z dnia 8 czerwca 2018 roku.

 

Zadanie pod nazwą:

„Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Bełżyce w 2018 r.”

wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

w ramach umowy dotacji Nr 250/2018/D/OZ z dnia 10.07.2018 r.

 

 

Zadanie pod nazwą:

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży na terenie Gminy Bełżyce w 2017 roku pod hasłem: „Ochrona środowiska w naszych rękach – co warto wiedzieć, umieć i realizować”

wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

w ramach umowy dotacji Nr 389/2017/D/EE z dnia 09.10.2017 r.

 

Zadanie pod nazwą:

„Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Bełżyce w 2017 r.”

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

w ramach umowy dotacji Nr 273/2017/D/OZ z dnia 12.07.2017 r.

 

Zadanie pod nazwą:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bełżyce w 2017 roku”

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

w ramach umowy dotacji Nr 253/2017/D/OZ z dnia 28 czerwca 2017 roku.

 

Zadanie pod nazwą:

„Zagospodarowanie zielenią ronda w Krężnicy Okrągłej, gm. Bełżyce w 2017 roku”

wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

w ramach umowy dotacji Nr 402/2017/D/OP z dnia 18.10.2017 r.

 

 

Zadanie pod nazwą:

„Zagospodarowanie terenów zieleni Gminy Bełżyce w 2017 roku”

wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

w ramach umowy dotacji Nr 379/2017/D/OP z dnia 12.10.2017 r.

 

Zadanie pod nazwą:

„Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Bełżyce w 2017 r.”

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

w ramach umowy dotacji Nr 273/2017/D/OZ z dnia 12.07.2017 r.

 

 

 

Zadanie pod nazwą:

„ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU RONDA PRZY UL. KAZIMIERSKIEJ W BEŁŻYCACH”

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

w ramach umowy dotacji Nr 401/2016/D/OP zawartej dnia 16 listopada 2016 roku pomiędzy Gminą Bełżyce a WFOŚiGW w Lublinie .

 

 

Zadanie pod nazwą:

„ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI GMINY BEŁŻYCE”

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

w ramach umowy dotacji Nr 401/2016/D/OP zawartej dnia 16 listopada 2016 roku pomiędzy Gminą Bełżyce a WFOŚiGW w Lublinie .

 

 

 

Zadanie pod nazwą:

 

"Likwidacja "dzikich wysypisk" na terenie Gminy Bełżyce w 2016 roku"

 

wykonano dzięki współfinansowaniu:

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

zgodnie z umową dotacji Nr: 265/2016/D/OZ z dnia 16 sierpnia 2016 roku zawartą pomiędzy Gminą Bełżyce a WFOŚiGW w Lublinie

 

Zadanie pod nazwą:

 

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bełżyce w 2016 roku"

 

wykonano dzięki współfinansowaniu:

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

w ramach umowy dotacji Nr: 224/2016/D/OZ z dnia 16 czerwca 2016 roku zawartej między Gminą Bełżyce a WFOŚiGW w Lublinie, zmienionej Aneksem Nr 1 zawartym  w dniu 06 października 2016 roku oraz Aneksem Nr 2 z dnia 27 października 2016 roku.

 

 

 

Zadanie pod nazwą:

"Likwidacja "dzikich wysypisk" na terenie Gminy Bełżyce w 2016 roku"

 

wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

 

Zadanie pod nazwą:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bełżyce w 2016 roku"

 

wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

 

 

Zadanie pod nazwą:

„Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży na terenie Gminy Bełżyce pod hasłem:

„Każdemu sercu bliska ochrona środowiska”

wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

 

Zadanie pod nazwą:

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ MATCZYN – WOJCIESZYN – ETAP I”

wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

 

 

Zadanie pod nazwą:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bełżyce w 2014 roku”

wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

 

Zadanie pod nazwą:

„Budowa przydomowych oczyszczalni  ścieków na terenie Gminy Bełżyce”

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

Zadanie pod nazwą:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bełżyce w 2013 roku”

realizowano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

 

 

Zadanie pod nazwą:

„Zagospodarowanie zielenią terenu położonego na działce numer ewidencyjny 1257 w Bełżycach (Kopiec Kościuszki) przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Prebendarskiej”

realizowano dzięki współfinansowaniu z:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

 

Zadanie pod nazwą:

„Zagospodarowanie terenów zieleni Gminy Bełżyce”

realizowano dzięki współfinansowaniu z:

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

 

Zadanie pod nazwą:

„Urządzenie rabat z roślin krzewiastych na wysepkach rozjazdowych ulic Miasta Bełżyce”

 

Wykonano w 2012 roku dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

 

Zadanie pod nazwą:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bełżyce”

 

Wykonano w 2012 roku dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

 

Przedsięwzięcie pod nazwą:

„Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów na terenie Gminy Bełżyce w 2012 roku”

 

wykonano  dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

 

Zadanie pod nazwą:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bełżyce w 2012 roku”

wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

 

Zadanie pod nazwą:

„Zagospodarowanie terenów zieleni Gminy Bełżyce”

Wykonano w 2012 roku dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates