• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

SPOTKANIE NOWOROCZNE NA ZAGÓRZU

W dniu 20 stycznia 2013r.
w remizy OSP Zagórze odbyło się spotkanie noworoczne, organizowane przez Stowarzyszenie Koło Kobiet Aktywnych.

Uczestniczył w nim również burmistrz Bełżyc Ryszard Góra.

Było to kolejne z wielu ciekawych przedsięwzięć w ciągu sześcioletniej działalności  organizacji z Zagórza, ściśle wiążących się z misją Stowarzyszenia czyli wspieraniem i promowaniem aktywności wśród ludzi młodych jak i starszych.

Spotkanie noworoczne rozpoczęła inscenizacja jasełek w wykonaniu dzieci.

Jasełka to trwały element polskiej kultury. Są one przykładem trwania i rozwoju bogatej wielowiekowej tradycji. Ta forma teatralna cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem. Podobnie było również w Zagórzu. Jasełka wystawiane były  przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali, co świadczy o dużym zaangażowaniu lokalnej społeczności w sprawy  miejscowości.

W programie znalazły się ponadto pokaz tańca break Dance lokalnej grupy pn. „Poza Kontrolą Crew” oraz występ zespołu śpiewaczego z Wojcieszyna, który wystąpił z koncertem kolęd i pastorałek.

mo

 
Free business joomla templates