• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

INFORMACJA

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej na rok 2018 (sierpień)

 

Przypominamy, że w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. (po wyznaczonym terminie wnioski nie będą przyjmowane) należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego:

 • Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie za zakupiony olej napędowy w okresie od 01lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku na 2018 rok.
 • Limit na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku wynosi 86 litrów.
 • W 2018r. dopłata do jednego litra zakupionego oleju napędowego wynosi 1 zł.
 • Pieniądze wypłacane będą od 1 października do 30 października 2018 roku wyłącznie przelewem na rachunek bankowy, którego numer należy podać we wniosku.
 • Szczegółowe informacje na temat zwrotu można uzyskać w pokoju nr 12 lub pod numerem tel. 81 516 27 38.

Do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (otwórz>>)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (otwórz>>)

 
Free business joomla templates