• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ MOSTU NA WIŚLE

W środę 6 lutego 2013r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę mostu na Wiśle w miejscowości Kamień.

Przeprawa mostowa stanowi jeden z elementów dużej inwestycji drogowej – przebudowy drogi wojewódzkiej 747., będącej dla województwa lubelskiego jedną z najważniejszych inwestycji drogowych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. samorządowcy z województw mazowieckiego i lubelskiego, przedstawiciele wykonawcy, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele instytucji wdrażającej.  Na uroczystości był obecny również burmistrz Bełżyc Ryszard Góra. Należy pamiętać, że Gmina Bełżyce ma swój znaczący wkład w realizację tego przedsięwzięcia. Burmistrz wydał decyzję środowiskową dla całego ciągu drogowego, oraz wsparł  finansowo w kwocie 300 000 zł.

Całkowity koszt budowy mostu w Kamieniu szacowany jest na kwotę ponad 215 mln zł. Dotacja unijna wyniesie blisko 126 mln. Ćwierć miliona wyłoży samorząd województwa mazowieckiego, a resztę kosztów pokryje samorząd Lubelszczyzny.

Most będzie miał długość ponad kilometr i szerokość blisko 20 metrów. Zaplanowano dwa pasy ruchu, pasy awaryjne, ścieżkę rowerową i chodnik dla pieszych. Wykonane zostaną również drogi dojazdowe. Termin zakończenia inwestycji ustalono na kwiecień 2015r.

 
Free business joomla templates