• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013

Informuję, że w dniu 05 marca 2013 roku (wtorek) o godz. 12.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bełżycach (parter) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,

w którym realizowany jest projekt systemowy pn.: „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”.

Prowadzone w projekcie badania poruszają wiele ważnych aspektów warunkujących rozwój społeczno - gospodarczy województwa lubelskiego, a powstające na ich podstawie ekspertyzy naukowe są bogatym źródłem wiedzy o procesach zachodzących na poziomie lokalnych samorządów.

Celem spotkania jest poznanie opinii i wniosków nt. szans rozwoju regionu lubelskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej do 2020 r., w szczególności wobec nowych uwarunkowań i nasilającego się kryzysu ekonomicznego. Środki finansowe z funduszy strukturalnych planowane do dystrybucji w latach 2014-2020 będą kierowane na wzmocnienie obszarów, w których dany region jest najbardziej konkurencyjny. Mając na uwadze ten fakt, należy określić nasz potencjał rozwojowy i wyznaczyć nowe kierunki rozwoju i wzrostu gospodarczego. Aby to zrealizować konieczne jest współdziałanie władz regionalnych i lokalnych przy udziale środowisk przedsiębiorców, nauki oraz jak najszerszej reprezentacji mieszkańców.

Zebrany w trakcie badań projektu „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013” materiał badawczy, poparty opiniami lokalnych środowisk, będzie cennym źródłem wiedzy i ważną wskazówką przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i programowych na poziomie lokalnym i regionalnym. Pozwoli to Państwu zaplanować procesy rozwojowe oraz wskazać kierunki zaangażowania środków własnych oraz zewnętrznych w kontekście nowego okresu programowania funduszy strukturalnych UE.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli instytucji, przedsiębiorców i mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniu.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 306 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates