• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Turystyka


Walory przyrodnicze


Najbardziej atrakcyjna pod względem krajobrazowym jest południowo-zachodnia część gminy: Zalesie, Skrzyniec i Wierzchowiska. Wchodzi ona w skład Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Łącznie z Wronowem, Malinowszczyzną oraz kompleksami leśnymi Krężnicy Okrągłej i Krza jest to cenny obszar przyrodniczy. Teren ten, słabo zurbanizowany, o najmniejszym w gminie zaludnieniu, charakteryzuje się urozmaiconym użytkowaniem gruntów, przeplatają się tu lasy i pola uprawne, poprzecinane wstęgami cieków wodnych. Obszar ten można określić jako naturalny, gdyż mimo niewielkich przekształceń spowodowanych działalnością człowieka zachowuje spójność ekologiczną. W pobliżu cieków powstają oczka wodne, w których hoduje się ryby, np. pstrągi.
Ekologiczne środowisko stwarza dobre warunki do zakładania gospodarstw agroturystycznych. Być może wkrótce takie powstaną.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates