• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Nowe place zabaw w Matczynie i Krzu

Zakończono budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych w Matczynie i Krzu. W ramach zadania finansowanego ze środków PROW i Gminy Bełżyce wykonano bezpieczne miejsca zabaw, na których zamontowano nowe urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci. Ponadto zagospodarowano plac wokół i dokonano nowych nasadzeń ozdobnych. Jest to już kolejny projekt inwestycyjny, który w znaczący sposób wpłynie na poprawę estetyki  naszej gminy oraz poprawę bezpieczeństwa najmłodszych. Stwarzając miejsca integracji społecznej mamy bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz przyczyniamy się do wzrostu atrakcyjności gminy Bełżyce. Zaprojektowane plac zabaw są bezpieczne, atrakcyjne, wszechstronnie rozwijające dzieci oraz ogólnodostępne.

Operację pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kierz i Matczyn gm. Bełżyce” zrealizowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Całość inwestycji wyniosła 179 969,87 zł i została sfinansowana z budżetu gminy Bełżyce oraz ze środków PROW. Wykonawcą robót była firma Garden Designers Mirosław Derkacz z Lublina.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

 
Free business joomla templates