• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Harmonogram wywozu odpadów na okres 01.07.2018 - 30.06.2019


Nowy harmonogram wywozu odpadów

na okres 01.07.2018 - 30.06.2019

Właściciel gospodarstwa ma obowiązek wystawienia oznakowanego pojemnika w dniu przewidzianego odbioru do godziny 7.00. Wystawienie pojemnika po wskazanej godzinie może skutkować nie odebraniem odpadów z nieruchomości. Odbiór odpadów w godzinach 7:00 - 19:00

Harmonogram do pobrania  (otwórz>>)

Co wrzucamy do worków na odpady zbierane selektywnie (otwórz>>)

Aktualny harmonogram wywozu odpadów na okres 01.07.2018 - 30.06.2019

LP.

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE FRAKCJA SUCHA, ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI **

ZBIÓRKA OBJAZDOWA ***

MIEJSCOWOŚCI

1

2018-07-02  2019-01-07

2018-08-06  2019-02-04

2018-09-03  2019-03-04

2018-10-01  2019-04-01

2018-11-05  2019-05-06

2018-12-03  2019-06-03

2018-10-29

2019-03-11

Babin, Jaroszewice
Wymysłówka, Zosin

2

2018-10-29

2019-03-12

Chmielnik, Chmielnik Kolonia
Matczyn
Podole, Wojcieszyn

3

2018-07-04  2019-01-02

2018-08-01  2019-02-06

2018-09-05  2019-03-06

2018-10-03  2019-04-03

2018-11-07  2019-05-08

2018-12-05  2019-06-05

2018-10-29

2019-03-13

Krężnica Okrągła, Skrzyniec
Skrzyniec Kolonia, Stare Wierzchowiska
Wierzchowiska Dolne, Wierzchowiska Górne

4

2018-10-30

2019-03-14

Cuple, Kierz, Malinowszczyzna
Płowizny, Wronów, Zagórze, Zalesie

5

2018-07-06    2019-01-04

2018-07-19* 2019-02-01

2018-08-03    2019-03-01

2018-08-17* 2019-04-05

2018-09-07    2019-04-19*

2018-09-21* 2019-05-10

2018-10-05    2019-05-24*

2018-10-19* 2019-06-07

2018-11-02    2019-06-21*

2018-12-07

 

2018-10-30

2019-03-08

BEŁŻYCE:
Bychawska, Bednarska, Cicha, Doktora Klarnera, Elekcyjna, Ewangelicka, Fabryczna, Gminna, Jakuba Nachmana z Bełżyc, Klonowa, Krakowska, Kręta, Krótka, Ks.Biskupa Wilczyńskiego, Lubelska, Łączna, Milenijna, Miła, Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Północna, Przemysłowa, Przeskok, Rolnicza, Rzeczna, Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Spółdzielcza, Sympatyczna, Śródopole, Tysiąclecia, Wesoła, Wojska Polskiego, Zagrodowa, Zamkowa, Żytnia

6

2018-10-30

2019-03-08

BEŁŻYCE:
1-go Maja, Grażewicza, Jabłoniowa, Kazimierska, Kopernika, Kościuszki, Ks. Bargieły, Kwiatowa, Mała, Orzechowa, Partyzantów, Plac Kościelny, Prebendarska, Przelotowa, Rynek, Sportowa, Szewska, Szkolna, Szpitalna, Wzgórze, Zielona, Żeromskiego

* drugi odbiór tylko odpady zmieszane

** frakcja sucha i odpady ulegające biodegradacji odbierane tego samego dnia co odpady zmieszane drugim pojazdem

*** odpady budowlane, wielkogabarytowe (np. meble), zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony,

Gruz, odpady budowlane i popiół należy przekazać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Przemysłowa 26, 24-200 Bełżyce.

Zabudowa wielorodzinna na terenie miejskim i wiejskim

Lp.

Miesiąc

Dzień wywozu

1 LIPIEC  2018 2, 9, 16, 23, 30
2 SIERPIEŃ 2018 6, 13, 20, 27
3 WRZESIEŃ 2018 3, 10, 17, 24
4 PAŹDZIERNIK 2018 1, 8, 15, 22, 29
5 LISTOPAD 2018 5, 12, 19, 26
6 GRUDZIEŃ 2018 3, 10, 17, 24, 31
7 STYCZEŃ 2019 7, 14, 21, 28
8 LUTY 2019 4, 11, 18, 25
9 MARZEC 2019 4, 11, 18, 25
10 KWIECIEŃ 2019 1, 8, 15, 23
11 MAJ 2019 6, 13, 20, 27
12 CZERWIEC 2019 3, 10, 17, 24

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych - zużytego sprzętu RTV i elektrycznego oraz zużytych opon

Lp.

Miesiąc

Dzień wywozu

1

2018-08-07

2018-10-02

2019-03-05

ul. Bychawska 1,3,5,7,8,9,10,11,12,14,16,18,19,20,21

ul. Fabryczna 1,3,4,5,7,9

ul. Wilczyńskiego 71,75a,79,81

ul. Wojska Polskiego  75

ul. Pocztowa 3,5,5a

ul. Lubelska 78,78a,80

ul. Żeromskiego  1

ul. Rynek 19,24,25a,26,39 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates