• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Informacja

Program ma zasięg ogólnokrajowy, a jego celem jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne.

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Kartę dla członków rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Bełżyce wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach (wzór wniosku).

W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia. Lista jest aktualizowana na bieżąco. Zasady przyznawania karty Dużej Rodziny określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r., poz.755 ).

 

Szczegółowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny udzielane są w

Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach

ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce

pokój nr 5, Tel. 81 516-27-52

 
Free business joomla templates