• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Gospodarka

Gmina Bełżyce

Gminą atrakcyjną do zamieszkania, inwestycji i wypoczynku


Z dumą i wielką przyjemnością prezentujemy Państwu walory Gminy Bełżyce. Gminy o bogatej historii, wielkich tradycjach, miejsca o nieograniczonych perspektywach rozwoju. Swoją pozycję na mapie regionu zawdzięcza ludziom zdolnym, utalentowanym i ambitnym, chętnym do podejmowania trudu nauki i pracy, dążącym do osiągania sukcesów. Stawiamy na rozwój nauki i sztuki oraz kształtowanie dziedzictwa kulturowego. Dzięki malowniczemu położeniu oraz walorom krajobrazowym nasza Gmina jest terenem atrakcyjnym turystycznie – jego wartość, podnoszą liczne, nowoczesne obiekty sportowe tworzące bogatą bazę rekreacyjno - sportową. Zapraszamy do zapoznania się z proponowaną ofertą.

Gmina Bełżyce położona jest we wschodniej części Równiny Bełżyckiej nad rzeką Krężniczanką – dopływem Bystrzycy.
Zajmuje powierzchnię 134 km2 i liczy około 14 tys. mieszkańców.
Siedzibą Gminy jest miasto Bełżyce posiadające prawa miejskie od ponad 585 lat, położone w odległości około 25 km od Lublina na szlakach drogowych: Lublin – Bełżyce – Opole Lubelskie – Solec oraz Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa.
Miasto Bełżyce liczące 7.211 mieszkańców jest ważnym w regionie lokalnym ośrodkiem usługowym, handlowym i administracyjnym. Funkcjonują tutaj 3 banki (oddziały), ok. 160 placówek handlowych, 7 stacji paliw, 2 targowiska.
Na terenie Gminy rozwijana jest szeroka działalność gospodarcza. Tutaj ma swoje siedziby ponad 850 przedsiębiorców. Jest to cały wachlarz firm począwszy od małych, prowadzonych przez osoby fizyczne, poprzez firmy zatrudniające do 5 pracowników aż do dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Najwięcej przedsiębiorców działa w sektorze usług (głównie remontowo – budowlanych, transportowych i mechaniki pojazdowej) oraz w handlu. Dynamicznie rozwijają się przedsiębiorstwa produkcyjne w branży materiałów budowlanych, spożywczej i przetwórstwa płodów rolnych.
Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 2 zespoły szkół średnich, dobrze zorganizowana sieć placówek służby zdrowia, Powiatowy Urząd Pracy oraz inne instytucje użyteczności publicznej.

Gmina Bełżyce to także tereny wiejskie. Ze względu na dobre warunki glebowo-klimatyczne rozwijana jest specjalizacja gospodarstw rolnych w kierunku hodowli trzody chlewnej, uprawy chmielu, produkcji owoców i warzyw; funkcjonują również zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Dysponujemy dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną (oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o przepustowość 2.600 m3/dobę, wykorzystywana obecnie w 22 %, składowisko odpadów komunalnych, sieć gazowa obejmująca 80% gminy, sieć wodociągowa (43,8 km) i kanalizacyjna (10,5 km).

Na terenie gminy można korzystać z nowoczesnych technologii łączności, z Telefonii stacjonarnej i komórkowej, sygnału informatycznego przekazywanego drogą łączy sztywnych lub radiową. Obsługą przekazów w zakresie łączności prowadzi telekomunikacja Polska S.A.

Uzupełnieniem dla działalności tego operatora stacjonarnego jest oferta proponowana przez innych operatorów. Gmina znajduje się w zasięgu sieci telefonii komórkowej (Plus GSM, Era GSM, Idea). Cały jej obszar jest pokryty równomiernym sygnałem.

Dysponujemy również odpowiednim potencjałem ludzkim, na terenie naszej gminy mieszkają osoby z wysokimi kwalifikacjami, dynamiczne i aktywne, gotowe w każdej chwili podjąć pracę. Są to prawnicy, ekonomiści, inżynierowie, specjaliści w wielu poszukiwanych dziedzinach i branżach. Posiadamy dobrze wyszkolonych pracowników biurowych, handlowców, techników, rolników, ogrodników, leśników, robotników przemysłowych, operatorów i monterów maszyn.
Ważnym czynnikiem decydującym o warunkach rozwoju gospodarczego jest pozytywny stosunek władz gminy do inicjatyw gospodarczych. Gmina Bełżyce jest otwarta na inwestycje we wszystkie dziedziny działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Preferowane inwestycje to przede wszystkim takie, które nie szkodzą środowisku naturalnemu a więc sfera przetwórstwa rolno-spożywczego, gospodarki komunalnej, rzemiosła, handlu oraz usług. Mile widziani są również inwestorzy z branży gastronomiczno - hotelarskiej. Stawiamy na nowoczesne i czyste technologie.

W planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego wyznaczono tereny pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe i letniskowe oraz pod inwestycje. Postarano się także, aby układ komunikacyjny pozwalał na dobry dojazd do terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Tak więc mamy do zaoferowania dużą ofertę terenów, których zagospodarowanie może przyczynić się do ich rozwoju, są to zarówno tereny pod zabudowę jak i nieruchomości z budynkami przeznaczonymi do adaptacji. Większość z nich jest usytuowana w Bełżycach lub bliskiej okolicy. Mogą one być wydzierżawione lub sprzedane. Od inwestorów oczekuje się przede wszystkim kreowania ożywienia gospodarczego, wprowadzania na teren Gminy nowoczesnych technologii oraz tworzenia miejsc pracy.

Atrakcją turystyczną z uwagi na walory przyrodniczo – krajobrazowe jest południowa część gminy wchodząca w skład Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Lasy, drobne cieki, rzeźba terenu, ustronność, nadają temu miejscu niepowtarzalny klimat. Okolice te posiadają walory turystyczne i rekreacyjne.

W mieście można spokojnie mieszkać i odpoczywać. Bełżyce to miasteczko, gdzie na co dzień nie trzeba przedzierać się w wielkim pośpiechu przez tłumy przechodniów, biegnących po zatłoczonych ulicach i chodnikach. Jest spokojne, gościnne i malowniczo. Bełżyce to miejsce zamieszkałe przez ludzi przyjaźnie nastawionych do każdego przybysza.
Miasteczko zgodnie z opracowaniem p.n. „Studium rozwoju i zagospodarowania przestrzennego aglomeracji lubelskiej” winno zachować i rozwijać funkcję mieszkaniową tworząc zaplecze, tzw. „sypialnię” dla 400 tys. Lubelskiego Zespołu Miejskiego, zabezpieczając jednocześnie tereny dla rozwoju usług o charakterze nieuciążliwym i biznesu. My chcemy je wykreować jako obszar aktywnego wypoczynku dla mieszkańców lubelszczyzny.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego miasta i gminy. Każdy mieszkaniec i odwiedzający znajdzie coś odpowiedniego dla siebie, lubiącym aktywny tryb życia polecamy pełnowymiarową halę widowiskowo – sportową z widownią wyposażoną w 500 komfortowych miejsc siedzących, nowoczesną pływalnię o półolimpijskich wymiarach, udostępniamy nowe obiekty Centrum Kultury Fizycznej i Sportu, gdzie oferowane są korty tenisowe, sauna i siłownia. Ceniącym ciszę i spokój polecamy wycieczki na łono natury.
Korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne, potencjał intelektualny społeczeństwa, dobrze rozwinięta infrastruktura kulturalna i sportowa, daleko idąca pomoc władz samorządowych, szeroka gama terenów inwestycyjnych, bogactwo przyrodnicze stanowi naszą ofertę dla każdego kto szuka miejsca na działalność gospodarczą, spokojne życie i wypoczynek.

Serdecznie zapraszamy.


 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 142 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates