• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

"E-administracja w powiecie lubelskim"

Projekt "E-administracja w powiecie lubelskim" realizowany jest przez Powiat Lubelski i 10 gmin tj.: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Zakrzew na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.05.02.01-00-031/13-00 z dnia 9.04.2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu V. Dobre rządzenie Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Główne działania w projekcie to:
1. Szkolenia w zakresie IT dla pracowników samorządowych. Tematami szkoleń będą:
- dokument elektroniczny - istota, cechy, aspekty prawne,
- zasady bezpieczeństwa systemów elektronicznych i komunikacji elektronicznej,
- tworzenie profesjonalnych dokumentów i szablonów w urzędzie,
- automatyzacja raportowania i analiza danych w urzędzie,
- zastosowanie i posługiwanie się podpisem elektronicznym i profilem zaufanym,
- ochrona danych osobowych i jej funkcjonowanie w systemach informatycznych,
- administracja bazami danych.

2. Pakiet 25 e-usług samorządowych, świadczonych za pomocą ePUAP dla każdego z partnerów projektu,
3. Uruchomienie w każdej gminie, będącej partnerem w projekcie punktów potwierdzania profili zaufanych,
4. Elektronizacja konsultacji społecznych - we wszystkich partnerskich JST zostanie wdrożony zintegrowany z ePUAP system dziedzinowy - portal konsultacji społecznych, który zapewni, przy wykorzystaniu profili zaufanych, mieszkańcom i urzędom możliwość zautomatyzowanej obsługi prowadzonych konsultacji społecznych,
5. E-usługi partycypacji budżetowej - we wszystkich partnerskich JST zostanie wdrożony zintegrowany z ePUAP system dziedzinowy - system budżetowania, który zapewni udostępnienie e-Usług pozwalających na uczestnictwo mieszkańców w decydowaniu o budżecie wspólnoty samorządowej,
6. Automatyzacja geodezyjna - u lidera Projektu zostanie wdrożony system automatyzacji geodezyjnej, który umożliwi w pełni automatyczne generowanie wypisów-wyrysów geodezyjnych.

Realizacja tych zadań zostanie poprzedzona kampanią promocyjną e-usług. Kampania będzie prowadzona za pomocą mediów lokalnych (prasa, radio), poprzez kolportaż ulotek i plakatów w miejscach publicznych oraz poprzez dystrybucję gadżetów promocyjnych wśród klientów.

Okres realizacji projektu: 01.02.2014r. - 30.06.2015r.

Całkowita wartość projektu to 3 124 000,00zł, wysokość dofinansowania projektu to 2 655 400,00zł (85 % ze środków EFS) a wkład własny urzędu to koszt oddelegowania pracownika na szkolenie.

xxxxxxxxxxxxxxx

 

"E-administracja w powiecie lubelskim" - Punkt potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP


Zapraszamy do Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego(PPPZ) w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, Biuro Obsługi Klienta (parter).
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg, deklaracje US, ZUS, KRUS, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.


Aby uzyskać Profil Zaufany, należy:
- dokonać rejestracji w portalu ePUAP - epuap.gov.pl,
- zalogować się na wczesniej załóżone konto i wypełnić online wniosek o założenie Profilu Zaufanego,
- udać się z dowodem osobistym do PPPZ w Urzędzie Miejskim w Bełżycach i potwierdzić profil zaufany.

Informacje pod numerem telefonu 81 516-10-60, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 111 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates