• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Miasta partnerskie

W dniach 16-18 czerwca 2018 roku gościliśmy delegacje z miast partnerskich na Ukrainie. Odwiedzili nas przedstawiciele miast Brody i Szczerzec. Zaproszeni goście uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych w ramach Dni Bełżyc, wzięli udział w Festiwalu edukacyjno-promocyjnym „PASIEKA” w Bełżycach. Wizyta przedstawicieli samorządów z Ukrainy była doskonałą okazją do omówienia dalszej współpracy wynikającej z podpisanych umów partnerstwa pomiędzy miastami.

 


Bełżyce w dniach 01-03 lutego 2018 roku gościło delegację ukraińską z miasta partnerskiego Brody na Ukrainie. Byli to przedstawiciele samorządu oraz Chór Ludowy „Bojan” pod kierownictwem Jarosława Liniva. Goście przyjechali na zaproszenie władz miasta na „Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Gromniczna 2018”, który odbył się w dniu 02 lutego br. Tego dnia na scenie Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach prezentowały się zespoły śpiewacze i ludowe z gminy Bełżyce. Chór „Bojan” - gość specjalny, zaprezentował 16 kolęd na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Niespodzianką dla zebranych były kolędy „Wśród nocnej ciszy” i „Lulajże Jezuniu” wykonane w języku polskim, odśpiewane wraz z publicznością. Przegląd kolęd i pastorałek był doskonałą okazją do przybliżenia swojej kultury, zarówno polskiej, jak i ukraińskiej.
27709500_1601567869964121_804517695325476329_o27625243_1601565419964366_4307912370968169748_o27504043_1601567476630827_4760181734289323638_o
27503307_1601567206630854_6463556103454597909_o27503279_1601567506630824_537530629584430187_o27500762_1601565413297700_7138948171544610769_o
27500444_1601566256630949_1133569475940946224_o27500250_1601565273297714_4235893500100719192_o27460023_1601567999964108_6583038230898275345_n
27369089_1601566979964210_7433683748724072484_o27356493_1601568146630760_3156067301020938053_o27356489_1601567986630776_3371881643459279669_o
27355836_1601567759964132_5219849109683544229_o

 


W ramach Jubileuszu 600-lecia Bełżyc w dniach 10-13 czerwca 2017 roku gościliśmy w Bełżycach 21 – osobową delegację ze Słowacji, Węgier oraz Ukrainy. Byli to przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast partnerskich: burmistrzowie, przewodniczący rad, dyrektorzy szkół, instytucji kultury oraz pracownicy urzędów.Goście  w  ramach  swojej wizyty odwiedzili szkoły: Zespół Szkół Nr 1 i Nr 2 w Bełżycach,  Urząd Miejski, Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych oraz zwiedzili kościół pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła i odnowiony Zdrój Jagiełły. Dodatkową atrakcją był udział w obchodach Dni Bełżyc, niezwykle bogatych w wydarzenia artystyczne. Chcąc przybliżyć uroki Lubelszczyzny delegacja zagraniczna odwiedziła Kazimierz Dolny oraz Stare Miasto i Zamek Lubelski.

Przypomnijmy, że miastami partnerskimi Bełżyc jest: Barand (Węgry), Szczerzec (Ukraina)  oraz  Brody (Ukraina). Do grona  miast partnerskich dołączyło kolejne miasto Sastin-Straże (Słowacja), z którym w dniu 11 czerwca br., podczas  obchodów  Dni  Bełżyc,  podpisano oficjalną umowę. Tego dnia  również z burmistrzem miasta Barand odnowiliśmy współpracę w dziedzinie kultury, szkolnictwa, zabytków, zachowania  dziedzictwa  kulturowego, tradycji ludowych, rzemiosła ludowego, sportu  oraz  turystyki. Ciekawostką  jest, że współpraca Bełżyc z miastem Barand sięga lat 70-tych, kiedy to odbywały się wymiany dzieci i młodzieży, zespołów sportowych i przedstawicieli władz obu miast. Oficjalne porozumienie zostało jednak zawarte w 1992 roku.
Podsumowując,   pobyt   delegacji   zagranicznych w Bełżycach był doskonałą  okazją do omówienia kierunków dalszej współpracy miast partnerskich w kolejnych latach.

kaplica św. trójcydelegacja_zdrój jagiełły20170612_132239
20170612_13175520170612_13140020170612_131224
20170612_12162820170612_12152720170612_121431
20170611_18333820170611_18022320170611_180212
20170611_18013620170611_12211320170611_102943
20170611_10285820170611_10285319143216_1373937829393794_4551360377944493213_o
19143135_1373935799393997_1047480306973974892_o19055638_1373936146060629_4316455290010392304_o19055433_1373936369393940_785037577756498035_o
19055298_1373936012727309_3218293569031066854_o19055110_1373937556060488_8436721457875877366_o19025257_1373935922727318_511133464765427842_o
19023709_1373936622727248_8689361205167275512_o19023624_1373935619394015_1412258806874738622_o19023526_1373935462727364_1183170268622876642_o
19023521_1373937389393838_7619025870413870093_o


Šaštín-Stráže, Słowacja
www.mestosastinstraze.sk

W dniu 11 czerwca 2017 roku w Bełżycach Ryszard Góra - Burmistrz Bełżyc reprezentujący Gminę Bełżyce i Jarosław Suchanek - Burmistrz Sastin – Straże ze Słowacji podpisali umowę dotyczącą współpracy pomiędzy miastami partnerskimi.

Podpisanie umowy nastąpiło w czasie trwania obchodów jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich dla miasta Bełżyc.

Umowa zakłada współpracę na płaszczyźnie:

 • współpracy organów samorządowych,
 • przygotowania wspólnych projektów do finansowania w ramach funduszy strukturalnych  UE,
 • współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa, zabytków, zachowania dziedzictwa  kulturowego, tradycji ludowych, rzemiosła ludowego,
 • współpracy w dziedzinie sportu,
 • współpracy  w dziedzinie turystyki, ochrony środowiska,
 • wymiany doświadczeń przedsiębiorców gospodarujących w zakresie: rzemiosła, handlu, usług itp.

Szczerzec, Ukraina
www.schyrec.com

Umowa dotycząca współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Bełżyce z Gminą Szczerzec, rejon Pustomyty, obwód Lwów na Ukrainie została zawarta w 2009 roku. Jej celem były działania zmierzające w kierunku umacniania wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu regionów, identyfikowanie wspólnych kierunków współpracy i ich utrzymywanie na podstawie równoprawnego partnerstwa lu obopólnym korzyściom.

Zakres współpracy obejmuje:

 • wspólne opracowywanie i wdrażanie projektów przy wykorzystaniu środków UE, budżetu Państwa Polskiego i innych organizacji i instytucji finansujących,
 • wspólne inicjatywy w sferach: kultury, edukacji i oświaty, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 • współpracę zmierzającą do poprawy dostępności i jakości infrastruktury społecznej i gospodarczej, z naciskiem na infrastrukturę transportu, energetyki, systemy logistyczne, bezpieczeństwo transportu oraz zaopatrzenie w wodę,
 • ochronę środowiska naturalnego po obu stronach granicy,
 • monitorowanie stanu środowiska naturalnego oraz alarmowanie o stanach szczególnego zagrożenia dla ludzi i zwierząt,
 • wspieranie współpracy i rozwoju podmiotów gospodarczych,
 • wspólne działania mające na celu promocję zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu,
 • rozwój współpracy pomierzy samorządami lokalnymi,
 • wspieranie współpracy organizacji pozarządowych,
 • wspieranie inwestycji z zakresu infrastruktury turystycznej, agroturystycznej oraz usług turystycznych,
 • wspólne inicjatywy w  zakresie promocji regionów.

Barand, Węgry
www.barand.hu

Barand
Miastem partnerskim Bełżyc na Węgrzech jest miasto Barand. Współpraca między miastami została zainicjowana podpisanym w dniu 20.05.1992 roku porozumieniem między Gminą Bełżyce a Gminą Barand o współpracy gospodarczej i wymianie kulturalnej placówek kultury, instytucji artystycznych i stowarzyszeń społeczno - kulturalnych i sportowych.

Współpraca obejmuje:

 • wymianę zespołów artystycznych (muzycznych, teatralnych, folklorystycznych itp.),
 • wymianę zespołów sportowych,
 • wymianę grup działaczy i twórców kultury,
 • wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania kulturą, organizacją i programowanie oraz realizowania imprez kulturalnych,
 • współpraca gospodarcza w zakresie przemysłu rolno - spożywczego,
 • wymiana handlowa.

Umowa dotycząca współpracy pomiędzy Gminą Bełżyce a miastem Barand z Węgier została odnowiona w dniu 11.06.2017 r. w Bełżycach podczas uroczystości obchodów jubileuszu 600 - lecia nadania prawa miejskiego dla miasta Bełżyc. Umowę podpisali Ryszard Góra – Burmistrz Bełżyc reprezentujący Gminę Bełżyce i Dr.Kovacs Miklos – Burmistrz Barand.

Współpraca pomiędzy miastami partnerskimi odbywać się będzie na płaszczyźnie:

 • współpracy organów samorządowych,
 • przygotowania wspólnych projektów do finansowania w ramach funduszy strukturalnych  UE,
 • współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa, zabytków, zachowania dziedzictwa  kulturowego, tradycji ludowych, rzemiosła ludowego,
 • współpracy w dziedzinie sportu,
 • współpracy  w dziedzinie turystyki, ochrony środowiska,
 • wymiany doświadczeń przedsiębiorców  gospodarujących w zakresie: rzemiosła, handlu, usług itp.

Brody, Ukraina
www.brody.lviv.ua

Brody

Umowa o partnerstwie podpisana została w dniu 09 czerwca 2007 roku w ramach realizowanego przez Gminę Bełżyce projektu „Partnerstwo bez barier. Spotkania kulturalne i gospodarcze Bełżyce – Brody” z Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska – Białoruś – Ukraina 2004-2006, na który Gmina Bełżyce otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Umowa partnerska obejmuje:

 • Bezpośrednią wymianę kontaktów i doświadczeń w pracy samorządowej.
 • Współpracę miast partnerskich w dziedzinie wymiany wartości kulturalnych i kulturowych poprzez:
  • poznanie polskich i ukraińskich tradycji narodowych,
  • możliwość wymiany wystaw artystycznych, przedstawień teatralnych,
  • wzajemne organizowanie przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem spotkań folklorystycznych, występów nawiązujących do tradycji i przeszłości,
  • wspólne organizowanie imprez sportowych.
 • Współpracę w zakresie oświaty polegającą na bezpośredniej współpracy między szkołami różnego typu w drodze wymiany młodzieży i nauczycieli.
 • Współpracę w dziedzinie turystyki poprzez wspierane rozwoju regionalnej turystyki.
 • Współpracę w dziedzinie gospodarki poprzez tworzenie przyjaznego klimatu do rozwoju kontaktów na płaszczyźnie gospodarczej obu miast.
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 168 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates