• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Poziom recyklingu

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji.

 • Ogłoszenie Burmistrza Bełżyc w sprawie poziomu recyklingu w roku 2017 (otwórz>>)
 • Ogłoszenie Burmistrza Bełżyc w sprawie poziomu recyklingu w roku 2016 (otwórz>>)
 • Ogłoszenie Burmistrza Bełżyc w sprawie poziomu recyklingu w roku 2015 (otwórz>>)
 • Ogłoszenie Burmistrza Bełżyc w sprawie poziomu recyklingu w roku 2014 (otwórz>>)
 • Ogłoszenie Burmistrza Bełżyc w sprawie poziomu recyklingu w roku 2013 (otwórz>>)
 
Free business joomla templates