• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Rada Miejska w Bełżycach uchwałą z dnia 30 stycznia 2013 roku, Nr XXXVII/245/2013 wskazała Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Bełżycach, przy ulicy Przemysłowej 26, 24 - 200 Bełżyce.

Punkt ten prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach, ul. Przemysłowa 26, 24 - 200 Bełżyce.

Punkt czynny jest w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.

Do Punktu właściciele nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Bełżyce mogą bezpłatnie dostarczać odpady komunalne o następujących kodach:
•    odpady komunalne ulegajace biodegradacji;
•    odpady zielone;
•    przeterminowane leki;
•    chemikalia;
•    zużyte baterie i akumulatory;
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pod warunkiem, że sprzęt jest kompletny);
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe;
•    odpady budowlane i rozbiórkowe (pod warunkiem dostarczenia czystego gruzu);
•    popiół;
•    zużyte opony; oraz
•    inne.

Więcej informacji na temat zasad funkcjonowania PSZOK - u i rodzajów odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskają Państwo poniżej.

W załaczeniu:
1.    Zarządzenie Burmistrza Bełżyc z dnia 10 czerwca 2015 roku. (otwórz>>)
2.    Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. (otwórz>>)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 175 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates