• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Bełżyc z dnia 5 października 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. (otwórz>>)

Wniosek (otwórz>>)

Wniosek DOC. (otwórz>>)

Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. (otwórz>>)

Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków DOC. (otwórz>>)

Umowa (otwórz>>)

Umowa DOC. (otwórz>>)

Uchwała Nr XI/62/15 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla mieszkańców Gminy Bełżyce ze środków budżetu Gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. (otwórz>>)

Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji dla mieszkańców Gminy Bełżyce na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. (otwórz>>)

 
Free business joomla templates