• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Symbole gminy Bełżyce

Herbem Gminy Bełżyce jest: w polu błękitnym tarczy herbowej duża złota litera „B”, inicjał nazwy miasta nad złotym półksiężycem. Po jej bokach i nad nią trzy złote gwiazdy sześcioramienne.

 

Flaga Gminy – to płat materiału o formie prostokąta o proporcjach wysokości do szerokości 5:8 w formie flagi heraldycznej z godłem przesuniętym w stronę drzewca, tak że oś symetrii godła znajduje się w odległości 1/3 długości płata od drzewca. Wysokość godła w stosunku do wysokości flagi wynosi 4/5.

 

Baner gminy to prostokątny płat materiału o proporcji 1:4 (szerokość do wysokości), będący pionowym odwzorowaniem flagi. Godło herbu, szerokości 4/5 szerokości płata, jest umieszczone na 2/3 wysokości płata.

 

Pieczęcią Gminy Bełżyce jest pieczęć okrągła o średnicy 36 mm z napisem w otoku: GMINA BEŁŻYCE, gdzie oba słowa oddzielone są od siebie sześcioramiennymi gwiazdami. Pośrodku pieczęci w kole stworzonym z kropek, znajduje się konturowo wpisany herb Gminy Bełżyce.

 

Pieczęcią Burmistrza jest pieczęć okrągła o średnicy 36 mm z napisem w otoku: BURMISTRZ BEŁŻYC, gdzie oba słowa oddzielone są od siebie sześcioramiennymi gwiazdami. Pośrodku pieczęci w kole stworzonym z kropek, znajduje się konturowo wpisany herb Gminy Bełżyce.

 

Pieczęcią Rady Miejskiej jest pieczęć okrągła o średnicy 36 mm z napisem w otoku: RADA MIEJSKA W BEŁŻYCACH, gdzie słowa RADA MIEJSKA oddzielone są od słów W BEŁŻYCACH sześcioramiennymi gwiazdami. Pośrodku pieczęci w kole stworzonym z kropek, znajduje się konturowo wpisany herb Gminy Bełżyce.

 

Łańcuch Burmistrza Bełżyc składa się z 11 ogniw w formie wypukłych sześcioramiennych gwiazd wpisanych w obręcze. Klejnot łańcucha stanowi przywieszony do pierwszego ogniwa herb Gminy w kolorze, w obustronnie obramowanej tarczy, umieszczony w wypukłej dwunastoramiennej gwieździe wpisanej w obręcz. Elementy metalowe łańcucha są wykonane z metalu w barwie złotej. Elementy kolorowe są emaliowane.

 

Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej składa się z 11 ogniw w formie wypukłych sześcioramiennych gwiazd wpisanych w obręcze. Klejnot łańcucha stanowi przywieszony do pierwszego ogniwa herb Gminy w kolorze, w obustronnie obramowanej tarczy, umieszczony w wypukłej dwunastoramiennej gwieździe  wpisanej w obręcz. Elementy metalowe łańcucha są wykonane z metalu w barwie srebrnej. Elementy kolorowe są emaliowane.

 


Sztandar Gminy Bełżyce ma postać dwustronnego płata materiału o wymiarach 100x100 cm, obszytego złotym frędzlem o długości 5 cm. Przymocowany jest do drzewca zwieńczonego głowicą. Drzewce z drewna toczonego o średnicy 4 cm i długości 240 cm.

Prawa strona sztandaru ma barwę czerwoną z umieszczonym centralnie godłem herbu Rzeczypospolitej Polskiej według aktualnego, ustawowego wzoru.

Na stronie lewej płata barwy białej znajduje się w części centralnej herb Gminy Bełżyce. Ponad herbem znajduje się majuskułowy napis: GMINA BEŁŻYCE; pod herbem majuskułowy napis: 1417 - 2017 w kolorze błękitnym. Na prawo od herbu gminy mały herb województwa lubelskiego, na lewo mały herb powiatu lubelskiego ziemskiego.

Drzewce sztandaru wieńczy, umieszczona tulejka o wysokości 10 cm i średnicy 4,5 cm służąca do wiązania szarfy w barwach narodowych, ażurowy grot wykonany z metalu o barwie złotej w kształcie kropli z uszczerbionym godłem herbu Gminy Bełżyce w środku o wysokości 15 cm.

 

Medal Pamiątkowy 600 – lecia Bełżyc jest okrągły, po obu stronach z podwójnie zaznaczoną krawędzią oraz majuskułowym napisem na otoku ° BEŁŻYCE ° 600-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH. Po stronie licowej w polu medalu po jego prawym górnym rogu wyrównany do lewej majuskułowy napis w dwóch wierszach WŁADYSŁAW | JAGIEŁŁO, pod nim z prawej herb Bełżyc, nad którym napis 1417 – 2017, zaś z lewej uproszczona postać Władysława Jagiełły od pasa w górę, jak na obrazie Matejki. Po stronie odwrotnej medalu skrócony tekst przywileju miejskiego Bełżyc, pisany majuskułą: MY WŁADYSŁAW | Z BOŻEJ ŁASKI KRÓL POLSKI | CHCĄC MIEJSCA PRÓŻNE | NASZEGO KRÓLESTWA I PUSTYNIE| PRZEZ ZAKŁADANIE MIAST I MIASTECZEK ZALUDNIĆ| NA POKORNE PROŚBY WIELMOŻNYCH | JANA WOJEWODY I SPYTKA | BRACI RODZONYCH Z TARNOWA DZIEDZICÓW | W GRANICACH WIOSEK CZYLI DÓBR SWOICH | MIASTO ZAŁOŻYC ŁASKAWIE | PRZEZ SZCZODROBLIWOŚĆ NASZĄ | POZWALAMY. Medal wykonany z metalu w barwie złotej. Średnica 69,5 mm.

 

 1. Uchwała Nr XIX/101/2016 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 17 marca 2016 roku. W sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Gminy Bełżyce. (otwórz>>)
 2. Regulamin używania symboli Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

 

Odznaka Honorowa Gminy Bełżyce ma formę prostokątnej plakietki z zaokrąglonymi rogami i z obustronnie zaznaczoną krawędzią. Po stronie licowej odznaki u góry umieszczony kolorowy (emalia) herb Bełżyc, zaś od dołu majuskułowy trzywierszowy napis ZASŁUŻONY | DLA GMINY | BEŁŻYCE, wklęsły, wypełniony emalią w barwie pola herbu gminy Bełżyce. Na stronie odwrotnej zapięcie agrafkowe poprzeczne. Odznaka wykonana z metalu w barwie złotej. Wymiary odznaki to 55 x 36 mm.

 1. Uchwała Nr XXI/111/2016 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 20 kwietnia 2016 roku. W sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Bełżyce oraz zasad jej nadawania, wręczania i noszenia. (otwórz>>)
 2. Regulamin nadawania Odznaki Honorowej Gminy Bełżyce, zasad jej wręczania i noszenia. (otwórz>>)
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates