• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
w dniu 28 września 2016 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie z realizacji imprez kulturalnych, sportowych i zabezpieczenia wypoczynku nad  dziećmi i młodzieżą w okresie letnim.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bełżyce za I półrocze 2016 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Bełżyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ronda „600 – Lecia Bełżyc”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ronda „Batalionów Chłopskich”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Bełżyce na 2016 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach
Andrzej Chemperek

 
Free business joomla templates