• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
w dniu 7 grudnia 2016 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.
4.    Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
5.    Interpelacje i zapytania.
6.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Bełżyce za rok szkolny
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce – garaż murowany nr 44.  
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce – garaż murowany nr 51.  
10.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce – garaż murowany nr 53.  
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce – garaż murowany nr 54.  
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce – garaż murowany nr 76.  
13.    Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Bełżyce.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Bełżyce na 2016 rok.
15.    Odpowiedzi na interpelacje.
16.    Wolne wnioski.
17.     Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach
Andrzej Chemperek

 
Free business joomla templates