• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Informacja

PRACODAWCO MOŻESZ OTRZYMAĆ

DO 18 500 PLN !!!

 

 

Jeżeli chcesz zatrudnić osobę bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie lub Filiach: Bełżycach lub Bychawie
oraz posiadasz siedzibę lub prowadzisz działalność gospodarczą na
terenie powiatu lubelskiego
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuję, że
posiada  środki  finansowe  na  
refundację  kosztów  doposażenia  lub  wyposażenia stanowiska pracy.


Szczegółowe informacje:

PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 pok. nr 208, tel. 081 745-18-15,  081 745-18-16,  w. 259, tel. 506-910-109
Filia w Bychawie, ul. Mickiewicza 11, pok. nr 8 tel. 081 566-00-36, 081 566-02-89 w.13
Filia w Bełżycach, ul. Lubelska 8 pok. nr 1, tel. 081 517-32-40, 081 517-37-70 w.11

 
Free business joomla templates