• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Konsultacje społeczne

BURMISTRZ MIASTA BEŁŻYCE
ogłasza konsultacje społeczne projektu w sprawie przyjęcia
„Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bełżyce na lata 2015-2030"
Serdecznie zapraszam mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych do konsultacji społecznych projektu
w sprawie przyjęcia ww dokumentu.

 


Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bełżycach,
ul. Lubelska 3, w  (II piętro pokój nr 21), w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 10.01.2017 r. do dnia 17.01.2017 r. oraz na stronie internetowej www.belzyce.pl.

 

Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej na formularzu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Bełżycach (parter) oraz na stronie internetowej www.belzyce.pl.

Formularz należy:

ñ złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Bełżycach (ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce) z dopiskiem „Konsultacje społeczne – „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bełżyce na lata 2015-2030”, lub

ñ przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres urzędu lub z pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jrakus Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bełżyce na lata 2015-2030”.

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Bełżycach oraz na stronie internetowej w terminie 10 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Informacje o projekcie „Konsultacje społeczne – „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bełżyce na lata 2015-2030” znajdziecie Państwo na  stronie internetowej: www.bip.belzyce.pl,  www.belzyce.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, tel. (32) 81 517 25 79, e-mail jrakus Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
Free business joomla templates