• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Konkurs "Organizacja Pozarządowa Roku 2016"

Wojewoda Lubelski ogłasza konkurs „Organizacja Pozarządowa Roku 2016″, skierowany do organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego.

 


Celem konkursu jest wyróżnienie organizacji pozarządowych, które przez swoje działania aktywizują i integrują środowisko lokalne, kształtują zasady współżycia społecznego oraz poprawiają jakość życia społeczności lokalnej, a także wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych oraz identyfikacja i promocja dobrych praktyk.

Tytuły Laureata„Organizacja Pozarządowa Roku 2016″oraz wyróżnienia będą przyznawane w kategoriach:

 

 1. Bezpieczeństwo.
 2. Polityka Społeczna.
 3. Edukacja.
 4. Sport i rekreacja.
 5. Kultura i dziedzictwo narodowe.
 6. Profilaktyka i ochrona zdrowia.

Termin składania zgłoszeń trwa od 5 stycznia do 3 lutego 2017 roku. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacja ubiegająca się o tytuł laureata Konkursu. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w określonym powyżej terminie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, z dopiskiem na kopercie Konkurs „Organizacja Pozarządowa Roku 2016″ – obszar:………………”

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN KONKURSU

Uzasadnienie do zarządzenia

Zarządzenie konkurs 2016

 
Free business joomla templates