• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
w dniu 22 lutego 2017 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja na temat poziomu bezrobocia na terenie miasta i gminy. Sposoby aktywizacji bezrobotnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Bełżyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/103/16 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Bełżyc.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2017 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach
Andrzej Chemperek

 
Free business joomla templates