• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Informacja o otwarciu ofert, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 rok

Informuję, że w dniu 20 lutego 2017 roku (poniedziałek) o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Bełżycach (pokój nr 23) nastąpi otwarcie ofert złożonych w ramach I otwartego konkursu ofert na 2017 rok na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, Wspieranie i upowszechnianie kultury społecznej i sportu.

 

Opracowanie: Marzena Wojtachnio

 
Free business joomla templates