• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

ANKIETA

Szanowni Państwo!

Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Celem badania jest poznanie Państwa opinii w zakresie potrzeb i oczekiwań co do przestrzeni objętej zadaniami z zakresu planowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Bełżyce.

Badanie jest anonimowe. Zebrane wyniki posłużą nam do opracowania założeń planistycznych.
w dokumencie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bełżyce. Pytania w ankiecie odnoszą się do sposobu zagospodarowania terenów
w granicach administracyjnych Miasta i Gminny Bełżyce lub do obszaru konkretnej miejscowości podając jej nazwę.

Ankieta (otwórz.pdf >>) (otwórz.doc >>)

 
Free business joomla templates