• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Gmina Bełżyce otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 12 000 zł w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży - Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", dla szkół:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bełżycach- kwota 12 000,00 zł

Wkład własny gminy Bełżyce 3 000,00 zł

Łączna kwota finansowa programu 15 000,00 zł.

 

 

Wsparcie finansowe udzielane jest organom prowadzącym: publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne; szkołom, zespołom szkół i szkolnym punktom konsultacyjnym przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz publicznym i niepublicznym bibliotekom.

Wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od liczby uczniów w szkole.

Głównym celem programu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Ponadto:

 • zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek,
 • wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych,
 • rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.
 
Free business joomla templates