• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
w dniu 23 czerwca 2017 roku (piątek), o godz. 9 – tej, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bełżycach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/16 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2238L,2239L, 2240L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bełżyce i Wojciechów” w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach
Andrzej Chemperek

 
Free business joomla templates