• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
w dniu 28 czerwca 2017 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością gminy Bełżyce – działka nr 562/5 Chmielnik.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością gminy Bełżyce – działka nr 640/2 Chmielnik.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością gminy Bełżyce – działka nr 346 Kierz Kolonia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością gminy Bełżyce - działka nr 546/2 Chmielnik Kolonia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością gminy Bełżyce - działka nr 452/8 Bełżyce Rolne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżyce w roku 2017”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Wójtowicza na działalność Burmistrza Bełżyc.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2017 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach
Andrzej Chemperek

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 235 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates