• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Miliony z budżetu Gminy Bełżyce na inwestycje drogowe

Trwa w naszej gminie przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2238L ( Halinówka – Góra -  Bełżyce ), 2239L (Bełżyce – Chmielnik – Góra) oraz 2240L (Kol.  Chmielnik  –  Kierz  –  Cuple – Trzciniec).

 

Całkowita wartość realizowanej przez Powiat Lubelski inwestycji wynosi ponad 10,2 mln złotych, z czego środki Powiatu Lubelskiego to ponad 4,3 mln zł. Gmina Bełżyce jako partner zadania przekazała na ten cel ze środków własnych 2,8 mln zł., a gmina Wojciechów 171 tys. zł. Pozostała część środków pochodzi z dofinansowania.

Łącznie przebudowanych będzie blisko 14 km dróg.

Zadanie, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Bełżyce i  Wojciechów oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym, realizowane jest w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Zakres przebudowy obejmuje m.in.: wzmocnienie istniejącej nawierzchni i jej poszerzenie, regulację wysokościową zjazdów, przebudowę przepustów, odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego, wykonanie nawierzchni chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakończenie robót planowane jest na 30 października 2017r.

Poniżej kilka zdjęci z placu budowy.

 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates