• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XL Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
w dniu 30 sierpnia 2017 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bełżyce - garaż murowany nr 96.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bełżyce - garaż murowany nr 92.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bełżyce - garaż murowany nr 77.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bełżyce - garaż murowany nr 75.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bełżyce - garaż murowany nr 74.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bełżyce - garaż murowany nr 73.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bełżyce - garaż murowany nr 14.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bełżyce - garaż murowany nr 13.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bełżyce - garaż murowany nr 12.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Bełżyce - garaż murowany nr 11.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej w m. Matczyn gm. Bełżyce.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Gminy Bełżyce.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2017 rok.
 20. Odpowiedzi na interpelacje.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach
Andrzej Chemperek

 
Free business joomla templates