• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XLI Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
w dniu 27 września 2017 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie z realizacji imprez kulturalnych, sportowych i zabezpieczenie wypoczynku i opieki nad dziećmi i młodzieżą w okresie letnim.
 7. Informacja na temat funkcjonowania oświaty w nowym roku szkolnym 2017/18.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bełżyce za I półrocze 2017 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością gminy Bełżyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu powierzchni dachu budynku Gminy Bełżyce przy ul. Lubelskiej 3 w Bełżycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu powierzchni lokalu zlokalizowanego  w budynku Gminy Bełżyce przy ul. Fabrycznej 2b w Bełżycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Gminy Bełżyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2017 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach
Andrzej Chemperek

 
Free business joomla templates