• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XLII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
w dniu 25 października 2017 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
 4. Ślubowanie nowo wybranego radnego.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Środki zewnętrzne – stopień ich pozyskiwania i wykorzystania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska w Bełżycach na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Bełżyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Ny XXXIV/203/17 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego roku szkolnego (Dz. Urz. Woj. Lub. 2017   poz.1717).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2017 rok.
 13. Zapoznanie z analizą oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej za 2016 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach
Andrzej Chemperek

 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates