• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 8 listopada 2017 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Bełżyce za rok szkolny 2016/2017.
 7. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie nie obniżania średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.
 8. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie nie obniżania średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego  na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bełżyce na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Spraw Socjalnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Gminy Bełżyce dla Pana pułkownika Władysława Rokickiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i Gminy Bełżyce.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Andrzej Chemperek

 
Free business joomla templates