• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XLV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 14 grudnia 2017 roku (czwartek), o godz. 11 – tej, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bełżycach.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Andrzej Chemperek

 
Free business joomla templates