• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 31 stycznia 2018 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 -2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowych niezabudowanych na rzecz Gminy Bełżyce do gminnego zasobu nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Gminy Bełżyce przy ul. Rynek 25A |i Rynek 26 w Bełżycach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu powierzchni użytkowej podpiwniczenia i terenu przed budynkiem Gminy Bełżyce zlokalizowanego przy ul. Lubelskiej 3 w Bełżycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/199/2012 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Bełżyce, których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Bełżyce udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad i warunków korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Andrzej Chemperek

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 150 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates