• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bełżyce

http://site.belzyce.pl/komunikaty/galeria/Herb.png

Organ prowadzący podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym.

 

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy prawo oświatowe.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 3A/2018 Burmistrza Bełżyc z dnia 31 stycznia 2018 roku. W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce. (otwórz>>)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3A/2018 Burmistrza Bełżyc z dnia 31 stycznia 2018 r. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. (otwórz>>)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3A/2018 Burmistrza Bełżyc z dnia 31 stycznia 2018 r. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych szkół podstawowych. (otwórz>>)

Uchwała Nr XXXIII/198/2017 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 22 lutego 2017 r. W sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce. (otwórz>>)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/198/2017 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 22 lutego 2017 roku. (otwórz>>)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/198/2017 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 22 lutego 2017 roku. (otwórz>>)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/198/2017 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 22 lutego 2017 roku. (otwórz>>)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/198/2017 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 22 lutego 2017 roku. (otwórz>>)


 
Free business joomla templates