• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Informacja o otwarciu ofert, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert na 2018r.

Informujemy, że w dniu 20 lutego 2018 roku (wtorek) o godz. 7.30. w Urzędzie Miejskim w Bełżycach ul. Lubelska 3 (pokój nr 28) nastąpi otwarcie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

 
Free business joomla templates