• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zamówienia Publiczne - 2006 woda

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro.

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /z późn. zmianami/
 1. Zamawiający: Gmina Bełżyce ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, telefon: 0 (prefiks) 81 517-27-28, fax. 517-25-06, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.belzyce.pl.
 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
 3. Zamówienie: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Przemysłowej w Bełżycach:
  - sieć wodociągowa z rur PE dn 160    - 643,6 mb
  - przyłącza z rur PE dn 110, szt. 2        - 115,0 mb
  - przyłącza z rur PE dn 63, szt. 1          - 25,0 mb
  - hydranty nadziemne dn 80 mm          - 6 szt.
  - komory wodomierzowe żelbetowe     - 2 szt.
  - zasuwy dn 50 ÷ 150 mm                     - 4 szt.
 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Bełżycach ul. Lubelska 3, pokój nr 27 i na stronie internetowej Zamawiającego jak podano wyżej.
 5. Uprawnionymi osobami do kontaktów z wykonawcami w sprawach formalno – prawnych związanych z postępowaniem – Zofia Bednarczyk, Stanisław Wójcik.
 6. Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
 7. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
 8. Termin realizacji (wymagany): 27.12.2006 r.
 9. Wysokość wadium: 4.000 zł.
 10. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w SIWZ.
 11. Kryterium oceny ofert:
  - cena 100 %
 12. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski w Bełżycach ul. Lubelska 3 (pokój nr 22 sekretariat) do dnia 01.12.2006 r. godz. 9.00.
 13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12 .2006 r. w siedzibie zamawiającego pokój nr 1 (sala konferencyjna)
  o godz. 9.00.
 14. Termin związania ofertą do czasu zawarcia umowy i nie dłużej niż 30 dni.
Bełżyce, dnia 22 listopada 2006 r.

specyfikacja istotonych warunków zamówieniazobacz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robótzobacz
załącznik nr 1 - formularz ofertowyzobacz
załącznik nr 2 - ...zobacz
załącznik nr 3 - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeńzobacz
załącznik nr 4 - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanychzobacz
załącznik nr 5 - umowa o roboty budowlanezobacz
projekt budowlany sieci wodociągowej (mapa)pobierz
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 90 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates