• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Podział Gminy Bełżyce na okręgi wyborcze

Uchwała Nr XLIX/336/2018 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Bełżyce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. (otwórz>>)
 
Free business joomla templates