• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Radni Rady Miejskiej w Bełżycach w kadencji 2018 - 2023


Bogumił Robert Siramowski - Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Pruszkowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Anna Wójtowicz - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Adam Anasiewicz -Radny Rady Miejskiej

Andrzej Bednarczyk - Radny Rady Miejskiej

Rafał Brodziak - Radny Rady Miejskiej

Krzysztof Ćwikliński - Radny Rady Miejskiej

Bożena Ewa Dziewicka - Radna Rady Miejskiej

Grzegorz Kamiński - Radny Rady Miejskiej

Teresa Mazur - Radna Rady Miejskiej

Ewa Pietrzyk - Radna Rady Miejskiej

Ireneusz Marek Przybysz - Radny Rady Miejskiej

Marcin Sobczak - Radny Rady Miejskiej

Jadwiga Węglińska - Radna Rady Miejskiej

Justyna Karolina Żywiec - Radna Rady Miejskiej

 
Free business joomla templates