• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Program rządowy „Dobry Start” 300 zł dla każdego uczącego się dziecka

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochód.

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start", Dz. U. Z 2018r. poz. 1061). Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

WAŻNE !

Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jak otrzymać świadczenie "Dobry Start" ?

Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka.
Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek złożony w miejscu zamieszkania rodzica.

Gdzie złożyć wniosek ?

Wnioski o świadczenie realizowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Wnioski należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku dziecka, w sprawie którego toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wniosek należy złożyć w okresie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc ?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu - rozpatrzenie i wypłata do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach - rozpatrzenie i wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Do pobrania - formularze:

 

Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line? (otwórz>>)

 
Free business joomla templates