• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

Definicja uzależnień behawioralnych (czynnościowych)

Zespół objawów związanych z utrwalonym, wielokrotnym powtarzaniem określonej czynności (lub grupy czynności) w celu uzyskania takich stanów emocjonalnych jak przyjemność, euforia, ulga, uczucie zaspokojenia. Pojęcie uzależnienia czynnościowego po raz pierwszy wprowadził austriacki psychoanalityk Otto Fenichel w 1945 r. w swoim dziele "Teorie psychoanalityczne neuroz".

Objawy uzależnienia behawioralnego:

Określona czynność (lub grupa czynności) staje się nałogowa wtedy, gdy towarzyszy jej silne pragnienie lub wewnętrzny przymus jej podejmowania (tzw. głód) z coraz większą częstotliwością (zwiększanie się tolerancji) oraz narastające trudności w kontrolowaniu zachowań z nią związanych. W sytuacji ograniczenia lub przerwania czynności występują objawy abstynencyjne (fizjologiczne: bezsenność, nadmierna potliwość, drżenie rąk, ból głowy; psychologiczne: wstyd, poczucie winy, nasilona lękliwość, rozdrażnienie, zachowania agresywne). Osoba uzależniona powtarza określone zachowania pomimo ich wyraźnej szkodliwości dla jej codziennego funkcjonowania w różnych sferach życia (zawodowej, rodzinnej, zaniedbywanie innych źródeł zainteresowań).

Uzależnieniu towarzyszy zespół mechanizmów obronnych, które odpowiadają m.in. za zniekształcanie i blokowanie trudnych, zagrażających treści związanych z nałogiem oraz jego negatywnymi konsekwencjami. Prowadzi to do tego, że osoba uzależniona przez lata nieświadomie wytwarza różnorodne złudzenia na temat swojego życia, co minimalizuje w niej chęć do zmiany swoich destrukcyjnych nawyków.

Przykłady uzależnień behawioralnych:

 • patologiczny hazard,
 • uzależnienie od komputera, sieci internetowej,
 • pracoholizm,
 • zakupoholizm,
 • uzależnienie od seksu, pornografii,
 • uzależnienie od ćwiczeń fizycznych,
 • uzależnienie od telefonu komórkowego,
 • kompulsywne objadanie się.

Formy terapii:

 • psychoterapia uzależnień – proces, w którym uczestniczy grupa specjalistów (lekarz psychiatria, terapeuta uzależnień, psycholog), którego celem jest m.in. uświadomienie sobie przez osobę uzależnioną mechanizmów chorobowych, zmiana destrukcyjnych nawyków, nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami,
 • grupy samopomocowe – ich program oparty jest na "12 Krokach" wypracowanych przez Anonimowych Alkoholików, przykłady grup: "Anonimowi Żarłocy",”Anonimowi Hazardziści", "Anonimowi Seksoholicy",
 • farmakoterapia – może mieć swoje zastosowanie w sytuacjach, kiedy nasilenie objawów u pacjenta w sposób znaczny utrudnia mu skorzystanie z leczenia, stanowi środek doraźny, wspierający proces terapii.

Źródło: https://pl.wikipedia.org

Serwis internetowy poświęcony problematyce uzależnień behawioralnych

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w serwisie internetowym poświęconym szerokiemu spektrum spraw związanych z problematyką uzależnień behawioralnych: www.uzaleznieniabehawioralne.pl.

Gdzie szukać pomocy?

Telefon Zaufania 801 889 880 czynny codziennie w godz. 17-22

Materiały informacyjne

Uzależnienia technologiczne wśród dzieci i młodzieży. Teoria, profilaktyka, terapia – wybrane zagadnienia https://siu.praesterno.pl/artykul/606

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 142 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates