• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Zawiadomienie Burmistrza Bełżyc dotyczące szkolenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych w w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych dzień 21 października 2018 roku. (otwórz>>)

 
Free business joomla templates