• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 9 listopada 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 9 listopada 2018 roku. W sprawie zwołania pierwszej sesji rady gminy kadencji 2018 - 2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku. (otwórz>>)

 
Free business joomla templates