• System Informacji Przestrzennej
  • Proekob
  • Szlak Jagielloński
  • English version
  • Facebook
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Powiatowe Centrum Informacji
  • Lokalna Grupa Działania
  • Uniwersytet Dziecięcy

Charakterystyka gminy

Gmina Bełżyce leży w zachodniej części Równiny Bełżyckiej nad rzeką Krężniczanką. Znajduje się w południowo- zachodniej części woj. lubelskiego i wchodzi w skład powiatu lubelskiego.
Miasto Bełżyce oddalone jest o 25 km od Lublina, z którym ma bardzo dobre połączenie komunikacyjne.
Bełżyce są lokalnym węzłem drogowym, przebiega tędy droga łącząca Lublin z Opolem Lubelskim, droga do Nałęczowa i do Poniatowej.
Centranym punktem miasta jest rynek, którego nie sposób ominąć przejeżdżając przez Bełżyce. Wytyczono go z chwilą lokacji miasta, tj. w 1417 roku.
Gmina Bełżyce ma charakter typowo rolniczy o czym decyduje bardzo dobra jakość gleb. Funkcjonuje tu ponad 2200 gospodarstw rolnych.
W południowo-wschodniej części gminy znajdują się piękne lasy, należą one do Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Bełżyce są znakomitym miejscem zarówno do wypoczynku, jak i inwestycji.

Dane statystyczne

Powierzchnia
134 km2
Ludność
W tym Bełżyce
13 903 osób
7 700 osób
Gęstość zaludnienia 104 osoby/km2
Użytki rolne 10 686 ha
Lasy 2 348 ha
Rzeki Krężniczanka
Liczba telefonów 3 400
Liczba telefonów bezprzewodowych 208/1000 mieszkańców
 
Free business joomla templates