• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Charakterystyka gminy

Gmina Bełżyce leży w zachodniej części Równiny Bełżyckiej nad rzeką Krężniczanką. Znajduje się w południowo- zachodniej części woj. lubelskiego i wchodzi w skład powiatu lubelskiego.
Miasto Bełżyce oddalone jest o 25 km od Lublina, z którym ma bardzo dobre połączenie komunikacyjne.
Bełżyce są lokalnym węzłem drogowym, przebiega tędy droga łącząca Lublin z Opolem Lubelskim, droga do Nałęczowa i do Poniatowej.
Centranym punktem miasta jest rynek, którego nie sposób ominąć przejeżdżając przez Bełżyce. Wytyczono go z chwilą lokacji miasta, tj. w 1417 roku.
Gmina Bełżyce ma charakter typowo rolniczy o czym decyduje bardzo dobra jakość gleb. Funkcjonuje tu ponad 2200 gospodarstw rolnych.
W południowo-wschodniej części gminy znajdują się piękne lasy, należą one do Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Bełżyce są znakomitym miejscem zarówno do wypoczynku, jak i inwestycji.

Dane statystyczne

Powierzchnia
134 km2
Ludność
W tym Bełżyce
13 903 osób
7 700 osób
Gęstość zaludnienia 104 osoby/km2
Użytki rolne 10 686 ha
Lasy 2 348 ha
Rzeki Krężniczanka
Liczba telefonów 3 400
Liczba telefonów bezprzewodowych 208/1000 mieszkańców
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 122 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates